Instruments musicals accessibles i adaptats…

La música és un dret humà bàsic. És una necessitat humana perquè és una forma d’expressar qui som “. Així s’expressa John Kelly, que actua a la Spasticus Autisticus amb la Graeae Theatre Company.

La companyia Human Instruments està portant a terme una feina admirable, ja que han aconseguit que les persones amb limitacions funcionals motrius puguin compondre i interpretar música. Va ser fundada pel alemany Rolf Gehlhaar (compositor i pioner en el camp de la interactivitat musical) i el seu fill  Vahakn Matssian (artista i dissenyador). Dissenyen instruments com Hi Note (destinat a persones que tenen mínima o nul·la capacitat de moviment a les extremitats) i Touch Chord (per als músics amb capacitat motriu però amb poca força als braços).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *