Seminari del Mètode GIM al Màster de Musicoteràpia UB (Universitat de Barcelona)

Va ser un gran plaer impartir, com cada any, el seminari “Musicoteràpia Receptiva i Introducció al BMGIM (Mètode Bonny d’Imatge Guiada i Música)”, al Màster de Musicoteràpia de l’Institut de Formació Contínua IL3-UB (4, 12 i 19 de febrer del 2022, Universitat de Barcelona). Els 26 alumnes de 2n curs van tenir l’oportunitat de conèixer aquest mètode profund i poderós, i de tots ells vaig aprendre el valor de la presència silenciosa, contenidora i càlida.
Gràcies per les vostres reflexions summament inspiradores!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *