Tag Archives: Teoria Polivagal

Primera part del Seminari del Mètode GIM al Màster de Musicoteràpia UB (Universitat de Barcelona)

El passat 8 de febrer de 2019 vaig reviure l’emoció de donar a conèixer el Mètode GIM de Musicoteràpia als alumnes de 2n curs del Màster de Musicoteràpia de la UB (Universitat de Barcelona).

Va ser la primera de les tres trobades del seminari “Musicoteràpia Receptiva i Introducció al BMGIM (Mètode Bonny d’Imatge Guiada i Música)”. En aquesta primera sessió, els futurs musicoterapeutes van experimentar la profunditat de les tècniques receptives en grup, com a mètode de diagnòstic individual i grupal. Tot això basant-nos en els principis de la “Teoria dels tres cervells” i la “Teoria Polivagal” de Stephen W. Porges.

Un grup que ja destaca per la seva empatia, respecte i sensibilitat. Gràcies a tots per la vostra presència! Seguim el 8 i 9 març…

La Teoria Polivagal de Stephen W. Porges

En la relació amb els altres, tots repetim certs patrons que ens agradaria “desactivar”, ja que dificulten la comunicació i la convivència. Per què ens passa això? La Teoria Polivagal de Stephen W. Porges té la resposta i les possibles solucions. Llibres molt recomanats!

En les sessions del Mètode BMGIM-GIM aquests patrons habituals de resposta afloren, i la persona pot reconèixer-los, explorar-los, reviure’ls i, d’aquesta manera sanejar les seves relacions personals.

#musicoterapiagimbarcelona #gim #guidedimageryandmusic#metodogimbarcelona #terapiascreativas #teoriapolivagal#musicoterapeutas #musicoterapeutes #metodogim