Mètode Bonny d’Imatge Guiada i Música (BMGIM)

És un dels 5 models de Musicoteràpia reconeguts per la World Federation of Music Therapy (WFMT).

És una forma de psicoteràpia individual que afavoreix el contacte amb el món interior a través de l’audició musical en estat profund de relaxació.

No requereix contacte visual ni corporal amb el musicoterapeuta, això facilita  la introspecció.

Els musicoterapeutes (degudament titulats i acreditats) seleccionem la música de manera molt acurada i personalitzada, depenent de les necessitats individuals en el moment de la sessió. La persona escolta la música i els musicoterapeutes l’animem a expresar lliure i espontàniament emocions, sensacions corporals, pensaments, records… No dirigim l’experiència sinó que establim un diàleg amb el pacient per ajudar-lo a entendre el procés i afavorir noves experiències.

Segons Bruscia (1998), “la persona deixa volar lliurement la imaginació mentre escolta música es un estat de consciència modificat, amb un guia experimentat que l’acompanya dialogant amb ell”.

Aquest mètode ofereix autonomia a la persona, és ella qui interpreta el “missatge” i el significat de les seves respostes a la música.

Contraindicacions del Mètode Bonny

Aquest mètode té algunes contraindicacions, ja que treballa amb imatges i simbols a nivell molt profund. Per a determinades persones o situacions seria més adequat treballar amb la seva adaptació, el GIM (Imatge Guiada i Música). No està indicat el Mètode Bonny en cas de:

  • Trets psicòtics
  • Dany cerebral sever (impediria el processament del que emergeix en la sessió)
  • Senilitat (problemes d’identitat)
  • Dificultat per a l’expressió verbal
  • Dificultat per a la comprensió de símbols, metàfores … (la persona podria prendre les imatges al peu de lletra)
  • Estar sota els efectes de drogues o l’alcohol.

Però…com és una sessió?