Àrea Comunicativa-Social

  • Facilita la socialització i el diàleg
  • Potencia la comunicació verbal i no verbal
  • Promou el sentiment de pertenència al grup
  • Potencia la presa de decisions i responsabilitats.
  • Permet la cooperació i competició en formes socialment acceptables
  • Possibilita l’adaptació a pautes i límits externs
  • Desenvolupa la capacitat de donar i rebre