Com és una sessió del Mètode Bonny GIM de Musicoteràpia?

Les sessions són quinzenals i duren entre una hora i mitja / dues hores. Cada sessió consta de 5 parts:

  • Conversa inicial: la persona decideix què vol treballar aquell dia (pot ser un tema no resolt de la vida de la persona, una pregunta, un somni, un estat d’ànim, un decisió que hagi de prendre…).
  • Inducció: la persona s’estira amb els ulls tancats i els terapeutes fem suggerències verbals perquè es relaxi, atenent a la seva respiració i llenguatge corporal. Encara no sona la música..
  • Audició musical: durant la música, que dura entre 30-40 minuts, la persona va explicant el que experimenta (sensacions corporals, records, imatges, emocions…) i els terapeutes fem algunes preguntes per ajudar-la a profunditzar en l’experiència.
  • Integració: quan acaba la música, convidem la persona a expressar el que ha viscut de manera no-verbal (dibuix, modelatge, escriptura).
  • Conversa final: dialoguem sobre l’experiència viscuda, i és la persona (no el terapeuta) qui la interpreta, per connectar-la amb el tema que volia treballar.