La Teoria Polivagal de Stephen W. Porges

En la relació amb els altres, tots repetim certs patrons que ens agradaria “desactivar”, ja que dificulten la comunicació i la convivència. Per què ens passa això? La Teoria Polivagal de Stephen W. Porges té la resposta i les possibles solucions. Llibres molt recomanats!

En les sessions del Mètode BMGIM-GIM aquests patrons habituals de resposta afloren, i la persona pot reconèixer-los, explorar-los, reviure’ls i, d’aquesta manera sanejar les seves relacions personals.

#musicoterapiagimbarcelona #gim #guidedimageryandmusic#metodogimbarcelona #terapiascreativas #teoriapolivagal#musicoterapeutas #musicoterapeutes #metodogim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *